Førstehjelp i grunnskolen

VARIG LØSNING

VIDEREUTVIKLING

For å sikre at læremiddelet blir oppdatert og videreutviklet er det valgt å etablere samarbeid med en digital plattform, Elevkanalen hos TV 2 skole AS. Plattformen distribuerer læremidler i de fleste fagområder, det tilfredsstiller sikker innlogging og brukes av et stort antall skoler i Norge. Dette er og vil være en viktig samarbeidspartner for å sikre varige strukturer. Det er enkelt å oppdatere, lærere får raskt oversikt og førstehjelp kommer opp som svar på ulike kompetansemål med mer.


FAGLIG RELEVANS

Læremiddelet er bygd opp basert på rammebetingelsene for læreplanene i grunnskolen, med kompetansemål og læringsmål under hvert enkelt tema. Gjennom den den digitale plattformen gjøres førstehjelp tilgjengelig for andre fag der det er relevant, dette er per nå naturfag og kroppsøving. Fra høsten 2020 kommer det nye tema inn i skolen. Folkehelse og livsmestring er et av de, det vil da være relevant å bruke førstehjelp som et tverrfaglig tema.


EN KULTUR FOR FØRSTEHJELP I SKOLEN

Det har vært flere kampanjer ut mot skolene, i forbindelse med å lære barn førstehjelp uten at dette har gitt varige løsninger. Dette prosjektet har vært opptatt av å utvikle et læremiddel til bruk for lærere, ikke helsepersonell, slik tidligere initiativer har gjort. I tillegg er det i denne satsingen lagt vekt på at læremiddelet er enkelt å ta i bruk for lærere, tilpasset ulike målgrupper og skoletrinn. Forskningen viser at opplæring i små doser og repetering over tid, er det som skal til for at barn blir trygge på å utføre førstehjelp. Å lære førstehjelp er også med på å lære barn betydningene av å ta vare på seg selv og andre, når noen trenger hjelp. Det er viktig at man har en god kombinasjon av praktiske øvelser og teori.